Hirurški Centar SM je koncipiran kao Hirurška ordinacija sa intencijom za Dnevnu Hiurgiju i u tom pravcu ide njen razvoj. U ordinaciji dominira, osim uobičajenih ambulatornih usluga, tipa Opšteg hirurškog pregleda, Proktoloških pregleda  i značajna konsultativna aktivnost.

Naša misija je rešavanje zdravstvenog problema pacijenata hirurškim putem ali i usmeravanje ka daljem lečenju nehirurških pacijenata.

Naša vizija je liderstvo u domenu dnevne hirurgije u regionu.

Možda najbolja karakteristika naše ordinacije je da imamo intenciju da zapravo pomognemo pacijentu koji uđe kod nas, bez obzira na vrstu oboljenja i način na koji se isto oboljenje leči. Zbog toga smo strateški uvezani formalnim i/ili neformalnim vezama sa drugim institucijama sličnog tipa iz celog regiona, ne bi li pacijentima obezbedili najbolju uslugu, posmatrajući pacijenta ne kao bolest nego kao specifikum kojem moramo pružiti najbolju uslugu. To podrazumeva i upućivanje van naše ustanove na ono mesto gde se pacijentu može rešiti problem.